Disclaimer

De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s die onderdeel uitmaken van deze website, Marrakech.be. Wanneer je gebruik maakt van deze website ga je als bezoeker automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Gemnu BVBA stelt alles in het werk om de inhoud van Marrakech.be op regelmatige basis te actualiseren. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie op onze website niet of slechts gedeeltelijk correct is. Gemnu BVBA kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid ervaren.

Aansprakelijkheid
De informatie die op Marrakech.be wordt verstrekt is door Gemnu BVBA met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het spreekt dan ook voor zich dat Gemnu BVBA op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortvloeit uit beslissingen die zijn genomen op basis van informatie die is terug te vinden hier op Marrakech.be.

Copyright
Het is niet toegestaan om eender welke informatie over te nemen van Marrakech.be zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Gemnu BVBA. Wij maken een uitzondering voor ons blog gedeelte. Er mag worden verwezen naar de inhoud van nieuwsberichten, maar uitsluitend mits een duidelijke bronvermelding naar Marrakech.be. Zonder een dergelijke bronvermelding is ook dit niet toegestaan.

Externe links
Het is mogelijk dat er verspreid over Marrakech.be links worden geplaatst naar andere websites. Gemnu BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. Het is geen probleem om vanaf je eigen website of een derde website te linken naar een artikel, nieuwsbericht of andere informatie hier op Marrakech.be. Ook vanaf social media zoals Facebook, Twitter, Google+, etc. is dit uiteraard geen probleem.

Linken naar afbeeldingen op Marrakech.be
Het linken naar afbeeldingen op Marrakech.be is niet toegestaan.