Privacy Policy

Marrakech.be respecteert de privacy van haar gebruikers. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt steeds in alle vertrouwen wordt behandeld. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook uitsluitend worden gebruikt om te voldoen aan de diensten waar u om heeft gevraagd.

Uw persoonlijke gegevens:
Zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan derden. Wij van Marrakech.be waarderen namelijk het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen bijgevolg alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie op zo optimaal mogelijke wijze wordt beschermd. Uw persoonlijke informatie zal bijgevolg uitsluitend worden gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd. Wenst u, uw gegevens laten verwijderen? Dat kan door een eenvoudige e-mail naar ons te sturen.

De website Marrakech.be maakt gebruik van zogenaamde cookies evenals andere technologieën. Deze hebben als doel om het online gebruiksgemak te vergroten. Deze zaken geven ons van Marrakech.be bovendien aan op welke manier de website wordt gebruikt waardoor we op basis van deze gegevens de nodige verbeteringen kunnen aanbrengen. Cookies maken het voor ons bovendien mogelijk om diverse advertenties weer te geven. Advertentie netwerken waaronder Google Adsense die op deze website adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen en / of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Marrakech.be heeft evenwel geen toegang tot of controle over deze cookies welke worden gebruikt door derden adverteerders.

U dient omwille van bovenstaande reden dan ook het privacy beleid van deze derden te raadplegen voor het verkrijgen van meer informatie over hun handelswijze evenals voor instructies over hoe de opt-out van diverse zaken precies werkt. Het Marrakech.be privacy beleid is hier niet van toepassing op. Wij hebben bijgevolg dan ook geen enkele controle over de activiteiten van deze adverteerders of websites.

Wanneer u een bezoek brengt aan de website Marrakech.be of bij het gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch de nodige informatie op. Denk hierbij niet alleen aan de URL, maar ook aan het IP-adres, het browsertype, de taal evenals de datum en tijd van het bezoek.

Indien u cookies wenst uit te schakelen is dit mogelijk via de browser waar gebruik van wordt gemaakt. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies door gebruik te maken van specifieke webbrowsers is terug te vinden op de website van de browser(s) in kwestie.

Heeft u suggesties, klachten of heeft u te maken met eventuele vragen met betrekking tot onze privacy policy? Stuur in dat geval gerust een e-mail naar beheerder@web01.gemnuservers.be!